چه چیزی ادرار را از کلیه به مثانه هدایت می کند

چه چیزی ادرار را از کلیه به مثانه هدایت می کند

در این مقاله از سایت تاپ نیوز جواب سوال چه چیزی ادرار را از کلیه به مثانه میبرد در بخش دانستنی ها قرار داده می شود

چه چیزی ادرار را از کلیه به مثانه هدایت می کند

 ادرار را از کلیه به مثانه هدایت می کند

وظیفه کلیه در بدن انسان ها تصفیه خون از مواد اضافی و دفع متابولیت‌های بدن می‌باشد.میانه کلیه دارای فرورفتگی به نام ناف است که شریان و ورید کلیوی، اعصاب، عروق لنفاتیک ادرار نهایی را به مثانه هدایت می کند تا ذخیره شده و سپس دفع گردد 

ادرار از کلیه ها به کجا میرود تا

ادرار را از کلیه به مثانه هدایت

ساختار کلیه

عکس واقعی کلیه انسان

کلیه چیست

عکس کلیه

مجرای بین کلیه و مثانه در جدول

ابعاد کلیه سالم